html> Vereničko prstenje od belog zlata - Zlatara Tanasković
Početna      Prstenje od belog zlata      Prstenje od žutog zlata      Tuti Fruti prstenje      Otkup zlata      Kontakt

VERENIČKO PRSTENJE OD BELOG ZLATA

Korekcija prstena BESPALTNA!!!Širina: 0
Težina: 3.95 gr


Širina: 0
Težina: 4.52 gr


Širina: 0
Težina: 4.29 gr


Širina: 0
Težina: 4.57 gr


Širina: 0
Težina: 3.39 gr


Širina: 0
Težina: 4.81 gr


Širina: 0
Težina: 4.03 gr


Širina: 0
Težina: 4.87 gr


Širina: 0
Težina: 5.7 gr


Širina: 0
Težina: 5.7 gr


Širina: 0
Težina: 3.57 gr


Širina: 0
Težina: 3.30 gr


Širina: 0
Težina: 3.12 gr


Širina: 0
Težina: 2.25 gr


Širina: 0
Težina: 3.31 gr


Širina: 0
Težina: 5.13 gr


Širina: 0
Težina: 4.05 gr


Širina: 0
Težina: 2.84 gr


Širina: 0
Težina: 3.86 gr


Širina: 0
Težina: 2.93 gr


Širina: 0
Težina: 2.86 gr


Širina: 0
Težina: 3.57 gr


Širina: 0
Težina: 3.58 gr


Širina: 0
Težina: 3.06 gr


Širina: 0
Težina: 3.67 gr


Širina: 0
Težina: 3.58 gr


Širina: 0
Težina: 3 gr


Širina: 0
Težina: 3.20 gr


Širina: 0
Težina: 3.07 gr


Širina: 0
Težina: 2.58 gr


Širina: 0
Težina: 3.30 gr


Širina: 0
Težina: 2.68 gr


Širina: 0
Težina: 4 gr


Širina: 0
Težina: 5.45 gr


Širina: 0
Težina: 4.37 gr


Širina: 0
Težina: 4.31 gr


Širina: 0
Težina: 3.49 gr


Širina: 0
Težina: 3.49 gr


Širina: 0
Težina: 3.37 gr


Širina: 0
Težina: 2.99 gr


Širina: 0
Težina: 4.10 gr


Širina: 0
Težina: 5.13 gr


Širina: 0
Težina: 4.01 gr


Širina: 0
Težina: 5.17 gr


Širina: 0
Težina: 3.38 gr


Širina: 0
Težina: 4.31 gr


Širina: 0
Težina: 0 gr


Širina: 0
Težina: 3.50 gr


Širina: 0
Težina: 2.8 gr